Pianotuning

pianotuning
vn en
Go to content

Main menu:

vn en

Bảng giá dịch vụ

TT Tên việc ĐVT Phí Ghi chú
1 Chỉnh dây đàn Upright lần 600.000đ Phí được giảm 100.000đ nếu chỉnh dây định kỳ hàng năm
2 Chỉnh dây đàn Grand lần 1.000.000đ Phí được giảm 200.000đ nếu chỉnh dây định kỳ hàng năm
3 Bảo dưỡng lần đầu lần 1.200.000đ Nội dung công việc: Chỉnh dây (tuning), Chỉnh máy cơ bản, Vệ sinh trong ngoài, Kiểm tra mối mọt
4 Bảo dưỡng định kỳ hàng năm lần 1.000.000đ
5 Chỉnh máy toàn diện lần 1.200.000đ 26 bước chỉnh toàn diện bộ máy, bộ phím và bộ bàn đạp (pedal)
6 Cân bằng âm lần 800.000đ
7 Bộ máy hút ẩm lắp trong đàn bộ 1.600.000đ Bộ bao gồm: Máy hút ẩm, giá đỡ máy, ống thoát nước, túi chứa nước, ổ cắm thông minh tự động bật tắt theo chu kỳ, công lắp đặt
8 Bào búa bộ 300.000đ
9 Thay dây Cord bộ 500.000đ
10 Thay dây cương (Bridle Strap) bộ 600.000đ
11 Thay chuôi dây cương (Bridle tip) bộ 300.000đ
12 Thay gót phím (Key front) bộ 300.000đ
13 Thay mặt phím chiếc 100.000đ
14 Thay bộ mặt phím (gồm mặt và gót phím) bộ 1.000.000đ
15 Thay dạ tròn giữa phím (balance rail punching cloth) bộ 150.000đ Chưa bao gồm chỉnh phím
16 Thay dạ tròn đầu phím (front rail punching cloth) bộ 250.000đ Chưa bao gồm chỉnh phím
17 Chỉnh phím sau khi thay dạ tròn lần 200.000đ Sau khi thay dạ, độ dơ giữa hệ thống phím và hệ thống máy và độ sâu phím sẽ bị sai lệch cần phải chỉnh lại
18 Thay dạ lót giữa phím (key bushing cloth) bộ 600.000đ
19 Thay dạ kê dưới phím (key back rail cloth) chiếc 250.000đ
20 Thay dạ chặn trên phím (key stop rail cloth) chiếc 200.000đ
21 Gia cố chốt chỉnh dây bộ 1.000.000đ
22 Thay chốt chỉnh dây bộ 7.000.000đ
23 Thay dây thép phần cao dây 100.000đ
24 Thay dây thép phần trung dây 150.000đ
25 Thay dây đồng sợi nhỏ dây 500.000đ
26 Thay dây đồng sợi to  dây 800.000đ
27 Nối dây đồng chiếc 150.000đ
28 Bó búa bị bong phần cao chiếc 70.000đ Thành phẩm đạt tới 90% so với nguyên bản cả về âm sắc và hình thức
29 Bó búa bị bong phần trung chiếc 100.000đ Thành phẩm đạt tới 90% so với nguyên bản cả về âm sắc và hình thức
30 Bó búa bị bong phần trầm chiếc 150.000đ Thành phẩm đạt tới 90% so với nguyên bản cả về âm sắc và hình thức
31 Thay đầu búa (Hammer head) bộ 3.500.000đ Búa Trung Quốc
32 Thay đầu búa (Hammer head) bộ 6.000.000đ Búa Nhật
33 Thay đầu búa (Hammer head) bộ 8.000.000đ Búa Đức
34 Thay đầu búa (Hammer head) bộ 12.000.000đ Búa Renner
35 Thay bộ Pedal bộ 3.000.000đ
36 Thay dạ giảm âm dùng cho Pedal giữa loại 3 mảnh (muffler felt) bộ 400.000đ
37 Thay dạ giảm âm dùng cho Pedal giữa loại 4 mảnh  bộ 500.000đ
38 Thay bộ dạ chặn âm (damper felt) bộ 1.000.000đ
39 Thay dạ chặn âm lẻ chiếc 50.000đ
40 Thay Flange chiếc 50.000đ  
Phí có thể cao hơn nếu làm đơn lẻ từng việc với số lượng ít